Box 3 en Prinsjesdag

Op Prinsjesdag is er duidelijkheid gekomen voor niet-bezwaarmakers; zij krijgen geen compensatie voor de te veel betaalde box 3 heffing als de aanslag over de jaren 2017-2020 op 24 december 2021 reeds definitief was vastgesteld. De staatssecretaris van Financiën heeft in een afzonderlijke brief van 20 september jl. dit besluit toegelicht. Grootste probleem voor het kabinet zijn de kosten van deze compensatie, namelijk € 4,1 miljard.
Het nieuws kwam niet helemaal als een verassing, nu eind augustus dit bericht al was “gelekt” aan diverse media. Echter, de staatssecretaris heeft toch nog voor verwarring gezorgd voorafgaand aan Prinsjesdag. Op de maandag voor Prinsjesdag verscheen een artikel in een aantal kranten dat er wellicht toch hoop was voor niet-bezwaarmakers, zij zouden namelijk een verzoek tot ambtshalve vermindering kunnen indienen. De Staatssecretaris van Financiën opperde deze mogelijkheid in interview in een podcast.

In de brief van 20 september jl.  Schenkt de staatssecretaris echter klare wijn. Een verzoek tot ambtshalve vermindering indienen kan uiteraard, maar dit zal door de belastingdienst worden afgewezen.
De Belastingdienst hoeft immers niet mee te werken aan ambtshalve vermindering als er sprake is van “nieuwe jurisprudentie”. De Hoge Raad heeft op 20 mei jl. al geoordeeld dat het Kerstarrest van 24 december 2021 moet worden gezien als “nieuwe jurisprudentie”. En de staatssecretaris gaat hier geen uitzondering op maken.

Wat nu? Allereerst dient het Belastingplan 2023, waar het bovenstaande ook onderdeel van uitmaakt, nog te worden behandeld door de Tweede Kamer. Hierover wordt 10 november 2022 gestemd. Wellicht dat er vanuit de Kamer nog druk wordt uitgeoefend om dit besluit (deels) terug te draaien. Overigens lijkt de kans daarop klein, gelet op het budgettaire belang.
Daarnaast is het wachten of belastingplichtigen (wederom) een procedure gaan starten. Dit kan zijn een fiscale procedure, maar er zijn ook geluiden te horen dat er wellicht een civiele procedure tegen de Staat zal worden gestart.
De termijn voor het indienen van een verzoek ambtshalve vermindering over het jaar 2017 verloopt op 31 december 2022. Wacht daarom nog het Kamerdebat af over het Belastingplan en hou de diverse nieuwsberichten in de gaten. Ga daarna bepalen of een verzoek ambtshalve vermindering nog zin heeft. 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *